Breaking news:

Forum topic

Thuyết trình công cụ Web - Lớp 08CT01- 10630016-10630052- 10630058

Thuyết trình công cụ Web 

Tên sinh viên : Nguyễn Ngọc Hải Yến - 10630016

Dương Thị Thu - 10630058

Nguyễn Thị Thu Cúc -10630052

http://www.mediafire.com/?g3vwp7217f9dg7r

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com