Kỹ thuật Seo forum VBB

Forums: 

Chào các bác!
Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bác vấn đề SEO cho forum vbb. Trong phần 1 này chúng ta sẽ học cách tối ưu 3 yếu tố cơ bản sau:

 

+ Title cho forum.
+ Thẻ meta keywords cho forum.
+ Thẻ meta Description cho forum.

Nào cùng bắt đầu nhé :

Về title : Title các bác viết sao để độ dài không vượt quá 69 ký tự nhé ( dài sẽ bị cắt bớt trên google ), tập trung vào các từ khóa chính mà các bác muốn làm SEO. vd:

 

Dien Dan SEO - Forum SEO - Diễn Đàn SEO Việt Nam | SEOTopX

Title này mình SEO các từ sau : dien dan seo , forum seo, dien dan seo viet nam, diễn đàn seo, diễn đàn seo việt nam, forum seo viet nam, forum seo việt nam, dien dan seotopx

Lưu ý: các bác cố gắng viết title sao cho tự nhiên nhất, tối kỵ nhồi nhét từ khóa khiến người dùng khó chịu nhé, từ khóa nào chính các bác cho lên đầu. Và hãy viết title khác các site khác nhé, Google mới có cập nhậtthuật toán Google Penguin 

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	seo-cho-forum.jpg<br />
Xem:	1607<br />
KT :	97,1 KB<br />
ID :	83
Thẻ meta keywords : thẻ này là thẻ chứa các từ khóa các bác SEO, các từ cách nhau bởi dấu " , " và khoảng trống ( space ). Thường gồm 5 đến 10 từ khóa. vd:
 

dien dan seo, diễn đàn seo, diễn đàn seo website, dien dan seo website, seo website, forum seo, dien dan seo viet nam, diễn đàn seo việt nam

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	cach-seo-forum.jpg<br />
Xem:	1357<br />
KT :	98,4 KB<br />
ID :	84
+ Thẻ Description : thẻ này chứa phần mô tả nội dung forum, các bác viết như viết văn nhé, khéo léo chèn từ khóa lên đầu và viết thật nổi bật để mọi người chú ý mà click, thẻ này thường chứa dưới 180 ký tự ( dài sẽ tự bị cắt bớt trên google và thành dấu ...... )
Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	cach-seo-forum-vbb.JPG<br />
Xem:	1216<br />
KT :	32,9 KB<br />
ID :	85
vd:
 

Diễn Đàn SEO : Hội tụ tất cả các chuyên gia SEO hàng đầu Việt Nam, chia sẻ những kiến thức SEO bằng chính những kinh nghiệm thực tế làm SEO !

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	huong-dan-seo-forum-vbb.jpg<br />
Xem:	1009<br />
KT :	99,3 KB<br />
ID :	86
Đón đọc tiếp phần 2 nhé các bác 
Chúc các bác mau lên TopX 
theo seotopx.com

thực hiện theo seotopX

hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần 2 nhé!
Vấn đề trong phần 2 này là :

 

+ Tối ưu ảnh banner cho forum.
+ Tối ưu thẻ H1 trong trang home forum.
+ Tối ưu các thẻ H2 trong trang home forum.

Nào chúng ta cùng bắt đầu :

Vấn đề 1 : tối ưu ảnh banner cho forum :


Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	toi-uu-banner.jpg<br />
Xem:	243<br />
KT :	94,9 KB<br />
ID :	91
Theo mặc định của vbb thì nó không được tối ưu lắm, vậy giờ sửa lại thế nào:

Các bạn truy cập trang quản trị => Giao diện => Quản lý giao diện => All Style Options.
Trong phần header các bạn tìm đoạn

 

<vb:if condition="$stylevar['titleimage']">

Và sửa đoạn dưới sao cho giống của trên diễn đàn xe3mien.com :

 

<a name="top" href="http://www.xe3mien.com/" class="logo-image" title="{vb:rawphrase x_powered_by_vbulletin, {vb:raw vboptions.bbtitle}}"><img src="{vb:stylevar titleimage}" alt="{vb:rawphrase x_powered_by_vbulletin, {vb:raw vboptions.bbtitle}}" title="{vb:rawphrase x_powered_by_vbulletin, {vb:raw vboptions.bbtitle}}" /></a>

để title và alt chứa các từ khóa, link trỏ về domain forum.
Lưu ý : dung lượng ảnh banner nhỏ thôi nhé để load cho nhanh 

Vấn đề 2 : thẻ H1
Mặc định của vbb thì thẻ H1 nằm ở đâu ? các bạn xem ảnh sau :

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	toi-uu-the-h1.jpg<br />
Xem:	478<br />
KT :	98,9 KB<br />
ID :	92
Để sửa thẻ H1 này, các bạn vào Giao diện => Edit template => FORUMHOME :
Tìm đoạn :
 

<div id="pagetitle">
<h1>{vb:raw vboptions.bbtitle}</h1>
<p id="welcomemessage" class="description">{vb:rawphrase welcome_to_the_x, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</p>
</div>

Sau đó sửa theo ý các bạn, mình thì bỏ luôn đoạn này và thay bằng đoạn này :

 

<h1>
<a href="http://www.xe3mien.com/" title="{vb:rawphrase x_powered_by_vbulletin, {vb:raw vboptions.bbtitle}}"><b>{vb:rawphrase x_powered_by_vbulletin, {vb:raw vboptions.bbtitle}}</b></a>
</h1>

Vấn đề 3 : thẻ h2 :
Thường thì mặc định của vbb sẽ như sau :

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	toi-uu-the-h2-2.jpg<br />
Xem:	1505<br />
KT :	96,9 KB<br />
ID :	93

Nhưng nếu để như vậy thì sẽ có nhiều thẻ H2 và nếu các từ nằm trong thẻ H2 không phải các từ khóa chính hoặc từ khóa liên quan thì nó sẽ ảnh hưởng tới SEO onpage khá nhiều.

Đầu tiên mình xin hướng dẫn các bạn tạo 1 thẻ H2 này :

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	toi-uu-the-h2.jpg<br />
Xem:	353<br />
KT :	99,8 KB<br />
ID :	94

Các bạn vào Giao diện => Edit template => navbar :
Tìm :

 

<li class="selected"><a class="navtab" href="{vb:link forumhome}">{vb:rawphrase forum}</a>

Rồi edit giống như mình là được :

 

<li class="selected"><h2><a class="navtab" href="http://www.xe3mien.com/" title="{vb:rawphrase x_powered_by_vbulletin, {vb:raw vboptions.bbtitle}}">diễn đàn xe3mien</a></h2>


Vậy là chúng ta đã có thẻ H2 đầu tiên với từ khóa chính 

Nếu các bạn cài Mod TopX thì sẽ có thêm được 1 thẻ H2 tốt nữa 

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	toi-uu-the-h2-4.jpg<br />
Xem:	339<br />
KT :	96,8 KB<br />
ID :	95
Bằng cách vô Giao diện, chọn tìm trong giao diện : tìm " topx "
sau đó chọn vietvbb_topstats_main
Tìm 
 

<h2>
<span class="forumtitle"><a href="http://www.vietvbb.vn/up/hackdb.php?do=findrelease&amp;productid=vietvbb_to pstats_vb4" target="_blank">{vb:raw content.title}</a></span>
{vb:raw content.moreresult}
<a class="collapse" id="collapse_vbtopx_content" href="{vb:raw relpath}#top"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_vbtopx_content_img}_40b.png " alt="{vb:rawphrase collapse_this_category}" /></a>
</h2>

Edit thành :

 

<h2 class="forumtitle"><font color="white">dien dan xe 3 mien</font></h2>
{vb:raw content.moreresult}
<a class="collapse" id="collapse_vbtopx_content" href="{vb:raw relpath}#top"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_vbtopx_content_img}_40b.png " alt="{vb:rawphrase collapse_this_category}" /></a>

Vậy là có thêm 1 thẻ h2 chứa từ khóa rồi đó 

Tiếp theo tạo thẻ H2 thứ 3 nhé 

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	toi-uu-the-h2-3.jpg<br />
Xem:	238<br />
KT :	91,8 KB<br />
ID :	96
Các bạn chọn Giao diện => Edit template => FORUMHOME:
tìm :
 

<h3 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/users_online.png" alt="{vb:rawphrase currently_active_users}" />{vb:rawphrase currently_active_users}</h3>
<div>
<p>{vb:rawphrase there_are_x_y_online_link, {vb:raw totalonline}, {vb:raw session.sessionurl_q}} <span class="shade">{vb:rawphrase x_members_and_y_guests, {vb:raw numberregistered}, {vb:raw numberguest}}</span></p>


Edit giống :

 

<h4 class="blocksubhead"><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/users_online.png" alt="{vb:rawphrase currently_active_users}" />Số Người Online Trên Diễn Đàn xe ba mien - xe3mien</h4>
<div>
<table border="0">
<tr>
<td>
<h2><b><a href="http://www.xe3mien.com/" title="Dien Dan xe3mien.com">Dien Dan xe3mien</a></b>
</h2>
</td> 
<td>
&nbsp; đang có <font color="red" size="3">{vb:raw totalonline}</font> người online trong đó có : <span class="shade">{vb:rawphrase x_members_and_y_guests, {vb:raw numberregistered}, {vb:raw numberguest}}</span>
</td>
</tr>
</table>

Vậy là chúng ta đã có 3 thẻ H2 đều chứa từ khóa và chứa link home forum hoặc từ khóa không chứa link.
Đón đọc tiếp phần 3 nhé các bạn!

Tiếp theo ở phần 3 chúng ta sẽ tối ưu các vấn đề sau đây:

 

+ Giới hạn số thẻ H2, H3.
+ Thủ thuật tăng mật độ từ khóa.
+ Tạo title cho các link.
+ Đặt thuộc tính nofollow cho các link không cần thiết để điều hướng bot tốt nhất.

Giới hạn số thẻ H2 và H3 

Như ở Hướng dẫn SEO forum phần 2 mình đã hướng dẫn để các bạn tạo được 3 thẻ H2, thường các webmaster hay giới hạn 3 thẻ H2 trong 1 page. Còn theo mình thì mình thường dùng tối đa 10 thẻ H2, làm seo để các thẻ H2 đều chứa các từ khóa chính hoặc liên quan mật thiết tới từ khóa chính.

Ở forum vbb thì mặc định các thẻ H2 nằm ở đây, xem hình minh họa :

Resigzed Image Click vào đây để xem hình đủ kích thước

Như vậy nếu các bạn tạo nhiều Catagory thì sẽ có nhiều thẻ H2, vấn đề đặt ra ở đây là không phải thẻ H2 nào các bạn cũng nhét được từ khóa vào, hoặc nhét vào thì cũng rất phản cảm cho khách và member ( Còn nếu toàn bao gồm từ khóa và không gây phản cảm thì các bạn không cần làm bước này ). Vậy làm sao để giới hạn thẻ H2 này ?

Như hình vẽ các bạn có thể thấy dòng code :

 

<span class="forumtitle">

nằm trong thẻ H2, vậy như phần 2 các bạn tạo được 3 thẻ H2 rồi thì tiếp theo các bạn vào : Admincp => Quản lý giao diện => Tìm trong giao diện và tìm đoạn code :

 

<span class="forumtitle">

Tiếp đó các bạn check tiếp các template mà chứa thẻ này, coi xem thẻ H2 nó nằm trong template nào và edit nó thành thẻ H3 vì đây sẽ là các từ khóa liên quan của các bạn.

Và đây là thẻ H3 mặc định của forum vbb :

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	seo-forum-phan-3.jpg<br />
Xem:	302<br />
KT :	94,5 KB<br />
ID :	97
Từ các bước trên các bạn đã giới hạn được thẻ H2 bằng cách tạo chúng trên forum và thay H2 thành H3.
Trong SEO các thẻ từ H1 - H4 được chú trọng và có tầm quan trọng giảm dần, H5 và H6 đã không còn được quan tâm nữa.

Vậy chúng ta đã có khá nhiều thẻ H3 rồi, giờ hãy đổi H3 mặc định của vbb thành H4, vẫn như trên các bạn có thể thấy đoạn code :

 

<h3 class="forumtitle">

Tiếp tục vào template và sửa như ở trên ( H3 thành H4 ).
Vậy là chúng ta đã sửa và có thể tùy biến thẻ H2 và H3.

Thủ thuật tăng mật độ từ khóa :

Các bạn theo dõi ảnh dưới đây :

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	seo-forum-phan-3-1.jpg<br />
Xem:	384<br />
KT :	98,6 KB<br />
ID :	98
Và :
Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	seo-forum-phan-3-2.jpg<br />
Xem:	340<br />
KT :	98,8 KB<br />
ID :	99
Các bạn có thể thấy qua code : alt của các ảnh icon này không có gì cả.
Vậy các bạn có thể chèn alt và title cho các ảnh này để tăng mật độ từ khóa :

Vẫn seach các đoạn html trực thuộc :

 

<div class="foruminfo td">

 

<li class="subforum">

Sau đó tìm thẻ img và thêm text " từ khóa " vào alt và title của ảnh 

Tiếp nữa :

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	seo-forum-phan-3-3.jpg<br />
Xem:	302<br />
KT :	96,9 KB<br />
ID :	100
Các bạn cũng có thể chèn từ khóa dưới footer như hình trên bằng các sửa trong footer hoặc trong ngôn ngữ.

Nofollow các link không quan trọng để điều hướng bot :

Dưới đây là các link mà mình cho là không quan trọng và không muốn bot quan tâm :

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	seo-forum-phan-3-4.jpg<br />
Xem:	311<br />
KT :	93,0 KB<br />
ID :	101
Và :
Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	seo-forum-phan-3-5.jpg<br />
Xem:	272<br />
KT :	98,3 KB<br />
ID :	102
Để đặt thuộc tính rel="nofollow" cho các link này thì các bạn có thể vào Navbar và Header (và Mod TopXnếu các bạn có cài ) của template để tìm và sửa, hoặc vẫn có thể search trong giao diện như mình đã nói ở trên và sau đó đặt thuộc tính rel="nofollow" trong thẻ <a> .

Trên đây là các hướng dẫn cơ bản, các bạn có thể tham khảo và tùy biến tối ưu SEO onpage cho forum mình 1 cách tốt nhất 

 Technical SEO forum VBB is a unique platform for those involved in search engine optimization works. Here, you can find many interesting topics on SEO optimized forums . There are a lot of different points of view about what problems exist in search engine optimization and how to solve them. If you have any questions or ideas related to this topic, do not hesitate to use the interactive area on this forum. Dubai classifieds users are happy to see your valuable opinions and useful tips for all users.

If you've never dealt with writing academic assignments before, creating it will be quite intricate and stressful. You have a chance to buy a synopsis online on the Internet and get rid of struggling and stress.