Breaking news:

Forum topic

thừ thách ngày thứ 3

vì chưa hoàn thành bài ngày thứ 3 nên bài ngày thứ 4 chưa xuất hiện....

thôi đành cập nhật bài thử thách thôi

Đáp án ngày 15/03/2013

  • But I think I can make it.Nhưng tôi nghĩ mình có thể làm được.
  • If you were in my shoes, what would you do?Nếu ở vào hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ làm gì?
  • Better luck next time.Chúc may mắn lần sau.
  • Don't wipe your nose on your sleeve!Đừng có chùi mũi vào cánh tay áo như thế!
  • You idiot.Đồ ngốc.
  • If your job really sucks, leave it.Nếu công việc của bạn tệ quá thì bỏ nó đi.
  • Til when?Đến khi nào?
  • Don't bury your nose in your notes when you make a presentation.Đừng nhìn chằm chằm vào giấy khi bạn thuyết trình.
  • You should have taken my advice. Why didn't you?Lẽ ra anh nên nghe lời khuyên của tôi. Sao anh lại không nghe chứ?
  • Just for fun!Cho vui thôi!

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com