Breaking news:

Forum topic

Nộp bài báo cáo môn lập trình mạng

Forums: 

Các bạn nộp bài báo cáo môn lập trình mạng tại đây

bao gồm nội dung

MSSV tên

Tên đề tài

link nội dung

MSSV 08050089 tên Nguyễn Bá Lâm

mssv 0805144 tên Mai Đình Hải

tìm hiểu về telnet và chương trình ứng dụng

link nội dung http://www.mediafire.com/?gsoc4m1a4pdszh2

 

MSSV: 09050050 - Nguyễn Hoàng Lãm

Đề Tài: Game Duck Hunt

Link: http://www.mediafire.com/?p5d800hd1d11dtn

Thành viên nhóm:

      - Nguyễn Ngọc Hòa - 10050021

      - Hà Minh Kỳ - 10050013

Đề tài: Viết chương trình theo HTTP(ứng dụng web browser)

Link: http://www.mediafire.com/?g4gwf7ab5kcnog4

NỘP BÀI BÁO CÁO MÔN LẬP TRÌNH MẠNG

NHÓM THỰC HIỆN:

LÊ CÔNG ÂN  10050002

ĐOÀN THANH SANG 10050006

ĐỀ TÀI:VIẾT CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ CHUỖI THEO TCP

LINK:http://www.mediafire.com/download/r4m65tnbmkpa0u6/XuLiChuoiTCP.rar

NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: NHÓM II

Thành viên nhóm:

1. TRẦN VĂN ĐẢNG     -09050054

2. LÊ HOÀNG VŨ           -10050008

Đề tài: Xây dựng chương trình Remote Desktop

Link:http://www.mediafire.com/download/0wrhwdu5tv7i74g/BAOCAO_LTUD_MANG.rar

Người thực hiện

- Phạm Tùng Lâm

- MSSV: 10050015

- Đề tài: Xây dựng mô hình chat trong mạng LAN

- Link: http://www.mediafire.com/?pim071kitailezi

Thành viên nhóm:

- Nguyễn Minh An   10050020

- Lê Văn Mùa            10050009

Đề Tài: Giá Vàng - Ngoại Tệ Client Server

Link: http://www.mediafire.com/download/o4nrdtcpv68u9vf/Gia-Vang-Client-Server...

Thành viên nhóm:

- Huỳnh Công Huy           10050023

-  Đinh Thành Vĩnh           10050018

Đề Tài: Giải phương trình bậc II

Link: http://www.mediafire.com/download/b4b3n365w30ly5i/BAITAP.rar

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com