Breaking news:

Forum topic

Lớp 08ct01-10630012-10630025-10630018 Nộp báo cáo thuyết trình

Thầy cho em nộp bài đề tài  về javascript

Nhóm:Nguyễn lê quân(10630012)

Nguyễn anh bảo(10630025)

nguyễn minh nhật(10630018)

link file:  http://www.mediafire.com/?lxd7w6kb7b8gc7s

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com