Breaking news:

Forum topic

Đồ án ngành web quản lý trung tâm tư vấn đào tạo công nghệ Tinh Vạn Hoa

Sinh viên: Lê Hùng Long

MSSV: 09050076

Mong thầy nhận xét cho em! Em cám ơn thầy nhiều

Link Source web: http://www.mediafire.com/?foe2k38f15fad45

Còn đây là link website em up lên host cho thầy dễ kiểm tra: 

http://tinhvanhoa.fall.vn/

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com