Breaking news:

Forum topic

Đăng ký nhóm làm đề tài || lớp 09CT01 || ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Thầy ơi cho chúng em đăng ký đề tài.

Các nhóm đăng ký đề tài:

Nhóm 1: 

           - Nguyễn hiền nhân || 11630006

           - Phạm trung trực    || 11630003

           - Đề tài: tìm hiểu về mã nguồn mở xenforo và làm giao diện.

nhóm 2:

           - Lê văn có             ||  11630013

           - Phùng bĩnh sấm    ||  11630008

           - Đề tài: tìm hiểu mã nguồn mở opencart và làm giao diện.

nhóm Trả Nợ: Trần Duy Văn

           - Trần Duy Văn        ll Lớp 08CT01 10630013

           - Trương Thành Nghĩa    ll Lớp 08CT01 10630019

           - Đề tài: Tìm hiểu CS3 và làm giao diện.

1. Trần Nhật Thanh

MSSV:11630032

2. Cao Ánh Nguyệt

MSSV:11630027

Đề tài: Tìm hiểu về mã nguồn mở Wordpress và làm giao diện.

1. ĐỖ THỊ LIÊN

MSSV: 11630010

2. TRANG HIẾU DUY

MSSV: 11630021

ĐỀ TÀI: CHỈNH SỬA GIAO DIỆN HTML5 VỚI TÍNH NĂNG MỚI NỔI BẬT

1. ĐỖ THỊ LIÊN

MSSV: 11630010

ĐỀ TÀI: CHỈNH SỬA GIAO DIỆN NHÚNG CSS3 VÀ HTML5 VỚI TÍNH NĂNG MỚI NỔI BẬT

1.Trịnh Minh Nhất

MSSV :11630039

2.Trần Thiện Khiêm

MSSV: 11630024

Đề tài : tìm hiểu Google Closure Tool

 

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com