Sở thích

Mô hình trạm xăng tự phục vụ - Tại sao không?

(Dân trí) - Khách hàng có cơ hội mua nhiên liệu với giá rẻ hơn, còn các công ty dầu khí thì giảm được chi phí nhân công... Đó là những lý do để mô hình trạm xăng tự phục vụ ra đời và đang ngày càng mở rộng ở nhiều nước.    

Pages