Sở thích

Link down IOS 7 19/9/2013

Cuối cùng thì ngày 19/9/2013 Ios 7 đã xuất hiện với bản chính thức,  Giống như cách làm thông thường bạn hãy đown phiên bản mới rồi shift+restore là xong. Chú ý cập nhật itunes 11.x nhé. iOS 7 Download Links  iPad (4th GSM) iPad (4th Wifi) iPad (4th Global) iPad mini WIFI iPad mini (GSM)

Pages