Breaking news:

U

Forum topic

UEL2017_[nhomTHINH]_Đăng Ký Thành Viên

1. Phạm Thị Ngọc Ánh K164111502

2. Đỗ Tấn Đạt K164111516

3. Trần Thu Hằng K164111527

4. Nguyễn Thị Minh Ngọc K164111550

5. Ngô Hoàng Oanh K164111558

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com