Breaking news:

U

Forum topic

UEL2017_[nhomTHINH]_Đăng Ký Thành Viên

Forums: 

1. Phạm Thị Ngọc Ánh K164111502

2. Đỗ Tấn Đạt K164111516

3. Trần Thu Hằng K164111527

4. Nguyễn Thị Minh Ngọc K164111550

5. Ngô Hoàng Oanh K164111558

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com