Breaking news:

U

Forum topic

UEL[2017]_[NhomHoKyDuTaTu]_DangKyThanhVien

1. Trần Hải Hoàng K164111533

2. Nguyễn Mỹ Kỳ K164111538

3. Tô Nguyễn Nhật Duy K164111513

4. Nguyễn Thị Linh Tâm K164111568

5. Cao Văn Tâm K164111567

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com