Breaking news:

U

Forum topic

UEL2017_Nhom004Ethernet_Đăng kí thành viên

Forums: 

Chào thầy, em xin phép gửi thầy bản đăng kí danh sách thành viên nhóm em.

1. Ngô Ngọc Thùy Linh  K154060558

2. Lê Thị Ngọc Giàu      K154060540

3. Nguyễn Thị Trang     K154060582

4. Lương Thị Mai Trinh  K154060584

5. Nguyễn Quốc Tiến    K154111113

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com