Breaking news:

U

Forum topic

UEL[2017]_[Nhóm DHA2M]_Đăng ký nhóm

Danh sách thành viên nhóm DHA2M

1. Nguyễn Thị Ẩn - K164111504

2. Phạm Thị Mỹ Danh - K164111512

3. Trang Thị Ngọc Hân - K164111528

4. Vương Trà Mi - K164111544

5. Nguyễn Thị Phương My - K164111545

 

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com