Breaking news:

U

Forum topic

UEL2017_[Nhom 2TLDN]_Đăng ký thành viên

1. Trương Thị Thanh Thảo - MSSV: K164111572

2. Ngô Thị Thanh Loan - MSSV: K164111542

3. Trần Thùy Duyên - MSSV: K164111514

4. Đặng Thị Thương - MSSV: K164111578

5. Hồ Thị Thủy Nguyên - MSSV: K164111552

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com