Breaking news:

U

Forum topic

UEL[2017][K16406]_[NhomIT ]_Đăng kí nhóm

1. Nguyễn Thị Chi - K164060782

2. Lê Thị Trinh Trinh - K164060837

3. Huỳnh Nguyễn Thiên Bửu - K164060777

4. Võ Minh Huy - K164062262

5. Hoàng Thị Quỳnh Giao - K164060791

Đề tài dự kiến: Phần mềm quản lý khách sạn

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com