Breaking news:

U

Forum topic

UEL[2017][K16406]_[Nhóm TKL]_ĐăngKýNhóm

1: Nguyễn Hữu Lợi            K164062265

2: Nguyễn Thị Lài              K164060802

3: Nguyễn Thị Kim Thoại   K164060827

4: Nguyễn Thị Thu Thảo    K164060824

5: Nguyễn Quang Khải      K164062263

 

Phần mềm dự kiến: Quản Lý Điểm Của Sinh Viên

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com