Breaking news:

U

Forum topic

UEL[2017][K16406]_[Nhom DACAP]_Đăng kí nhóm

1. Lê Mai Thảo Bình            K164060775

2. Lê Khánh Ly                   K164060806

3. Huỳnh Thị Hồng Mỹ         K164060810

4. Nguyễn Quang Rin          K164060819

5. Nguyễn Thị Hồng Trang   K164060832

1. Lê Mai Thảo Bình            K164060775

2. Lê Khánh Ly                    K164060806

3. Huỳnh Thị Hồng Mỹ         K164060810

4. Nguyễn Quang Rin          K164060819

5. Nguyễn Thị Hồng Trang   K164060832

 

Phần mềm dự kiến: Phần mềm tính lương thưởng cho nhân viên trong công ty Amway

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com