Breaking news:

U

Forum topic

UEL[2017][K16406]_[Nhom CTDL]_Đăng kí nhóm

1. Hoàng Thị Thu -- K164060828

2. Lê Huỳnh Anh Thư -- K164062275

3. Bùi Thùy Trân -- K164062276

4. Nguyễn Trung Đức -- K164060787

5. Trần Nhật Nghi -- K164060812

VÕ NGỌC NHÂN - K114061020

Đề tài: QUản lý bán hàng ở siêu thị

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com