Breaking news:

U

Forum topic

UEL[2017][K16406]_[Nhóm CTDL]_Đăng kí nhóm

1.Nguyễn Đặng Thành Đạt     K164060784

2.Bùi Thị Thúy Diệu               K164062254

3. Nguyễn Thị Hương Giang    K164060789

4.Nguyễn Văn Sĩ                    K164060820

5.Nguyễn Hữu Kim                 K164060801

 

Phần mềm dự kiến: Quản lí rạp chiếu phim

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com