Breaking news:

U

Forum topic

UEL[2017][K16406]_[Nhóm COOL]_Đăng ký thành viên

1. Nguyễn Đặng Lập Bằng     K164062249

2. Phạm Xuân Phước              K164062267

3. Phạm Quang Thái               K164062272

4. Lý Thanh Quân                   K164062268

5. Trịnh Văn Việt                    K164062280 

 

 

Phần mềm dự kiến : Phần mềm quản lý bán cafe

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com