Breaking news:

U

Forum topic

UEL2017-[NhomNhungConBuomXinh]-Đăng kí thành viên

1. Trần Thị Thanh Tâm - K164060823

2. Viên Lê Phương Trà - K164060834

3. Nguyễn Vương Triều - K164060836

4. Nguyễn Ngọc Thạch - K164060825

5. Mã Trần Thủy Tiên - K164060830

 

Phần mềm dự kiến: Test IQ

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com