Breaking news:

U

Forum topic

UEL2017-[NHÓM CAY]- ĐĂNG KÝ NHÓM

1. Lê Ngọc Bảo Vân K154111125 (Trưởng nhóm)

2. Trịnh Đình Phong K154111097

3.Trần Lý Bảo Trinh K144060826

Đề tài dự kiến: chưa biết

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com