Breaking news:

U

Forum topic

UEL 2017_[nhom MMT]_đăng ký thành viên

Forums: 

1. Đặng Thị Thu Thủy   K164112460

2. Hoàng Thị Thường    K164112461

3. Võ Đức Viên Khang   K164112445

4. Trịnh Ngọc Hải          K164112439

5. Nguyễn Quốc Thắng  K164111573

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com