Breaking news:

U

Forum topic

UEL 2017_[nhom 4Men]_đăng kí nhóm

1. Phạm Công Ngọc K164111551

2. Vũ Thị Ngọc Diệu K164112436

3. Nguyễn Phạm Kim Thoa K164112459

4. Nguyễn Thị Thu Hằng K164111525

5. Châu Văn Lợi K164112451

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com