Breaking news:

U

Forum topic

UEL 2017 -[NhomLacTroi]- Đăng kí nhóm

-Cao Thị Luyến K144060772

-Võ Thị Thanh Hằng K144060745

- Trần Lý Bảo Trinh K144060826

-Nguyễn Anh Đức K164060786

-Võ Ngọc Nhân K114061020

Đề án dự kiến: Quản lí sinh viên

Bỏ Trần Lý Bảo Trinh K144060826.

 

Hủy nhóm này ạ.

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com