Breaking news:

U

Forum topic

UEL 2017 - [Nhóm Lạc Đĩa Bay] - Đăng kí nhóm

1. Nguyễn Kim Anh Thảo - K164062271

2. Trần Thị Mỹ Uyên - K164060838

3. Nguyễn Bích Lê Vy - K164060839

4. Lê Thị Kim Cúc - K164062251

5. Lê Thanh Tâm - K164062270

 

CHỦ ĐỀ PHẦN MỀM DỰ KIẾN: Quản lý khen thưởng cho nhân viên

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com