Breaking news:

U

Forum topic

UEL 2017 - [Nhom 5Heroes] - Đăng kí thành viên

1. Đoàn Thị Thu Sương K164060822

2. Lê Hữu Thành Hào K164062259

3. Bùi Minh Tuấn K164062277

4. Lương Nguyễn Thục Quỳnh  K164060818

 

5. Phạm Dương Phước Thuận K164060829

 

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com