Breaking news:

Forum topic

Trim plain text trong phần body

Forums: 

thường thì  trong phần teaser chỉ có

vì thế nội dung tóm tắt  chỉ có trim cho phần body, tuy nhiên nếu trong bài viết có HTML thì thể hiện sẽ không được tốt..... vì thế muốn cho đẹp hơn thì cần trim cho phần plain text. Muốn điều này sử dụng module

dùng module này

http://drupal.org/project/trimmed_plaintext

khi add module này vào rồi thì sẽ có thêm 1 số mục chọn cho trim cả phần plain text

 

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com