Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 8

Đáp án ngày 20/03/2013

  • I'm really dead.Tôi mệt chết được.
  • I have had a scratchy throat for the last couple days.Tôi bị đau họng trong suốt mấy ngày vừa rồi.
  • Take it easy.Bình tĩnh nào.
  • Love it or leave it.Không thích thì bỏ đi.
  • Great minds think alike.Tư tưởng lớn gặp nhau.
  • Nothing else matters!Những thứ khác không quan trọng!
  • I had two meetings back to back this morning.Sáng nay tôi có hai cuộc họp liên tiếp.
  • Pardon me.Xin vui lòng nói lại.
  • Don't bury your nose in your notes when you make a presentation.Đừng nhìn chằm chằm vào giấy khi bạn thuyết trình.
  • Hurry up - we're late.Nhanh lên - chúng ta trễ mất rồi.

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com