Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 7

Đáp án ngày 19/03/2013

  • It stinks of smoke.Hôi mùi khói quá.
  • I wish you could have seen how cute you looked in this dress.Ước gì bạn có thể thấy mình trông xinh thế nào trong cái đầm này.
  • That's a lie!Xạo quá!
  • That's the chain effect.Đó là hiệu ứng dây chuyền.
  • Nothing is impossible!Không có gì là không thể làm được!
  • Do I mean nothing to you?Em không có nghĩa gì với anh sao?
  • We are going to get totally wasted tonight!Chúng ta sẽ đi uống say bí tỉ tối nay.
  • You can crash at my place if you like.Bạn có thể ngủ lại chỗ tôi nếu thích.
  • I never miss a chance.Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào.
  • I've been working a lot of overtime lately.Gần đây tôi phải làm thêm ngoài giờ rất nhiều.

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com