Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 18

Đáp án ngày 02/04/2013

  • Everything you wanted to do, go ahead and do it.Có điều gì bạn muốn làm, hãy làm ngay.
  • Whatever you think.Muốn nghĩ gì thì nghĩ.
  • I've had a very bad day.Tôi có một ngày thật tồi tệ.
  • I usually do morning exercise to keep myself in good shape.Tôi thường tập thể dục buổi sáng để giữ sức khỏe.
  • It's very risky to buy things over the Internet with a credit card.Mua hàng trên Internet bằng thẻ tín dụng thì rất rủi ro.
  • That rotten fish stinks.Con cá ươn đó bốc mùi rồi.
  • Could I have a favor?Nhờ bạn một chút được không?
  • When will you come back?Chừng/khi nào về?
  • I heard so much about you.Tôi đã nghe rất nhiều về bạn.
  • He looks familiar but I can't place him.Anh ấy trông quen lắm nhưng tôi không thể nhớ ra anh ấy.

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com