Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 16

Đáp án ngày 31/03/2013

  • Be my guest.Cứ tự nhiên.
  • After you use it, put it back.Sau khi bạn dùng nó, hãy đặt nó lại chỗ cũ nhé.
  • How dumb do you think I am?Anh nghĩ là tôi ngốc lắm hả?
  • I'll get back to you later.Tôi nói chuyện với bạn sau nhé.
  • I'm on my way.Tôi đến ngay đây.
  • Who goes on a picnic on a rainy day like this?Ai lại đi dã ngoại vào một ngày mưa như thế này cơ chứ?
  • She blew me a kiss as the train pulled out of the station.Cô ấy gửi tôi một nụ hôn gió khi tàu lăn bánh ra khỏi nhà ga.
  • It's up to you.Tùy bạn.
  • Get out of my sight.Đi cho khuất mắt tao.
  • We have people working around the clock to meet the deadline.Chúng tôi yêu cầu mọi người làm việc không ngừng nghỉ để có thể kịp thời hạn.

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com