Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 15

Đáp án ngày 30/03/2013

  • I wish you could have seen how cute you looked in this dress.Ước gì bạn có thể thấy mình trông xinh thế nào trong cái đầm này.
  • Keep your word.Giữ lời đấy!
  • What is done cannot be undone.Cái gì đã lỡ làm rồi thì không rút lại được đâu.
  • It's urgent.Rất cấp bách.
  • He's hitting on her.Hắn đang tán tỉnh cô ấy.
  • You mustn't use the office phone for private calls.Không được dùng điện thoại công ty để gọi các cuộc gọi riêng tư.
  • I'll get back to you later.Tôi nói chuyện với bạn sau nhé.
  • I was just daydreaming.Tôi chỉ mơ mộng chút thôi.
  • Be in my shoes.Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tôi.
  • I've been working a lot of overtime lately.Gần đây tôi phải làm thêm ngoài giờ rất nhiều.

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com