Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 15

Đáp án ngày 29/03/2013

  • Suck it and see.Thử mới biết.
  • Whatever you do, don't lend him money.Làm gì thì làm nhưng đừng cho hắn mượn tiền.
  • I'm so sorry, I forgot your birthday.Anh xin lỗi. Anh đã quên ngày sinh nhật của em.
  • What the hell is going on?Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
  • If your job really sucks, leave it.Nếu công việc của bạn tệ quá thì bỏ nó đi.
  • Tom still hasn't made up with Alice.Tom vẫn chưa làm lành với Alice.
  • I thought maybe you had an ulterior motive.Tôi nghĩ có lẽ bạn có lý do mà không tiện nói.
  • Just browsing.Chỉ xem thôi.
  • Nothing special.Không có gì đặc biệt.
  • One way or another, I’m going to go to the US.Bằng cách này hay cách khác thì tôi cũng sẽ đi Mỹ.

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com