Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 14

Đáp án ngày 28/03/2013

  • It's risky!Nhiều rủi ro quá!
  • I've told you umpteen times.Tôi đã nói với bạn nhiều lần lắm rồi.
  • It is raining cats and dogs.Trời mưa tầm tã.
  • I was so tired, I fell asleep sitting in my chair.Tôi rất mệt, tôi ngủ gật khi ngồi trên ghế.
  • I usually go to the coffee shop to get free wi-fi Internet connection.Tôi thường đi quán uống cà phê để dùng wi-fi miễn phí.
  • Pardon me.Xin vui lòng nói lại.
  • Let's forget about it.Thôi bỏ qua đi.
  • I have a stomachache. I think I got some bad food at lunch today.Tôi bị đau bụng. Tôi nghĩ là mình đã ăn phải cái gì đó trong buổi trưa hôm nay.
  • The more the merrier!Càng đông càng vui!
  • How annoying!Chán ghê!

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com