Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 13

Đáp án ngày 27/03/2013

  • Just for fun!Cho vui thôi!
  • Don't lose your cool.Đừng mất bình tĩnh.
  • Who breaks - pays.Ai làm nấy chịu.
  • Behind every great or successful man there stands a woman.Đằng sau thành công của người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng người phụ nữ.
  • Oh, yeah?Vậy sao?
  • Over my dead body!Bước qua xác tôi cái đã!
  • How dare you say such a thing to me?Mày dám nói thế với tao à?
  • I'll call you back.Tôi sẽ gọi lại cho bạn.
  • Hurry up - we're late.Nhanh lên - chúng ta trễ mất rồi.
  • Keep your word.Giữ lời đấy!

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com