Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 12

Đáp án ngày 25/03/2013

  • The bigger the better.Càng lớn càng tốt.
  • You mustn't use the office phone for private calls.Không được dùng điện thoại công ty để gọi các cuộc gọi riêng tư.
  • Go for it!Cố lên!
  • Keep your nose clean.Đừng dây vào rắc rồi.
  • This is too good to be true!Chuyện này khó tin quá!
  • I usually go to the coffee shop to get free wi-fi Internet connection.Tôi thường đi quán uống cà phê để dùng wi-fi miễn phí.
  • It's enough.Đủ rồi.
  • Let's lie down and relax for a while.Hãy nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi.
  • I've told you umpteen times.Tôi đã nói với bạn nhiều lần lắm rồi.
  • Time will tell whether he made the right choice.Anh ấy có chọn đúng hay không thì thời gian sẽ trả lời.

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com