Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 11

Đáp án ngày 24/03/2013

  • Pardon me.Xin vui lòng nói lại.
  • I have a chemistry test on Thursday.Thứ Năm tôi có bài kiểm tra hóa.
  • Why didn't you text me?Sao em không nhắn tin cho anh?
  • I have been studying English for total of 10 years.Tôi đã học tiếng Anh tổng cộng 10 năm trời rồi.
  • Who asked you?Ai hỏi mày?
  • I'll have this job done this afternoon.Tôi sẽ hoàn thành xong việc này vào chiều nay.
  • It's cool!Hay quá!
  • I give in!Tôi chịu thua!
  • When will you come back?Chừng/khi nào về?
  • It's hard to believe you're really retiring.Thật khó mà tin được là ông đã thật sự nghỉ hưu

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com