Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 10

Đáp án ngày 23/03/2013

  • It's a deal.Hẹn thế nhé.
  • Who cares?Ai mà thèm quan tâm?
  • You look totally nervous, take it easy.Bạn trông lo lắng quá đấy. Hãy bình tĩnh lại nào.
  • I only listen to the radio in the car.Tôi chỉ nghe đài khi ở trong xe hơi thôi.
  • May I use your bathroom?Tôi đi nhờ nhà vệ sinh của bạn được không?
  • Not bad, huh?Không tệ chứ hả?
  • That song really sucks!Bài hát quá tệ!
  • Why didn't you warn me?Sao không cảnh báo tôi?
  • Do you have a problem?Bạn có vấn đề gì à?
  • Just for fun!Cho vui thôi!

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com