Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày 10/04/2013

Đáp án ngày 10/04/2013

  • Everything as you wish!Chúc vạn sự như ý! Muốn gì được nấy!
  • I was just daydreaming.Tôi chỉ mơ mộng chút thôi.
  • Better luck next time.Chúc may mắn lần sau.
  • I need to relax a little to relieve my stress.Tôi cần phải nghỉ ngơi một chút để giải tỏa căng thẳng.
  • Time's up.Hết giờ.
  • Whatever you do, I am behind you.Dù bạn làm gì, tôi cũng sẽ ủng hộ bạn.
  • I know that for sure.Chuyện đó thì tôi biết chắc.
  • It's a waste of time.Thật phí thời gian.
  • Over my dead body!Bước qua xác tôi cái đã!
  • Don't worry about that, I'm working on it.Đừng lo về chuyện đó, tôi sẽ làm nó.

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com