Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày 07/04/2013

Đáp án ngày 07/04/2013

  • Does it hurt to get a cavity filled?Trám răng có đau không?
  • That's a dirty lie.Đó là một sự dối trá đê tiện.
  • We should hook up sometime!Hôm nào mình đi đâu đó đi!
  • Poor me!Tội cho tôi quá!
  • I want to do something to cheer up my wife.Tôi muốn làm gì đó để vợ tôi được vui.
  • I'll go shopping when I've done my chores.Tôi sẽ đi chợ khi làm xong việc vặt trong nhà.
  • That's the chain effect.Đó là hiệu ứng dây chuyền.
  • Get out of my sight.Đi cho khuất mắt tao.
  • Whatever you do, I am behind you.Dù bạn làm gì, tôi cũng sẽ ủng hộ bạn.
  • You're not much of a talker, are you?Bạn là người ít nói phải không?

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com