Breaking news:

Forum topic

Thêm Captcha mollom vào trong drupal

Forums: 

đễ tránh spam khi đăng ký thì nên dùng captcha, trong drupal có nhiều captcha có thể chèn ở đây hướng dẫn sử dụng mollom

với trang đăng ký

với hình thức này nhiều chương trình có thể tự động vượt tạo account (flood account) không khó, vì thế để hạn chế nên chèn captcha

Cài đặt -đun bảo vệ spam bằng Mollom

    Tải các mô-đun Mollom  từ Mollom.com. Hãy chắc chắn chọn đúng phiên bản  Mollom phù hợp với phiên bản của Drupal. Các gói phần mềm -đun nên được đặt thư mục chứa module của drupal (nói chung, trong "các trang web / all / modules" hoặc "các trang web / default / modules").
    Đến Mollom.com.
    Đăng nhập với tài khoản Mollom.com của bạn, hoặc tạo một tài khoản nếu bạn chưa có.
    Chọn "site manager" từ menu phía trên bên tại Mollom.com.
    Chọn "Add subscription" để tạo ra một cặp khóa mới cho trang web của bạn (hoặc "edit subscription" để sửa thông tin của một đăng ký đã tồn tại).
  vào phần quản lý  module trang web của bạn
Administer >> Site building >> Modules) active module Mollom.
   Vào phầnthiết lập mollom  (
Administer >> Site configuration >> Mollom) nhập vào cặp khóa liên kết với trang web của bạn (từ bước 5).


    Xem cài đặt Mollom khác và điều chỉnh khi cần thiết.

để chèn captcha vào các form có sẳn trong drupal vào phần cấu hình của mollom trong module

chọn add form

tại đây sẽ có danh sách form nên chèn captcha , ở đây hãy chọn những form cho đăng ký và lấy lại password như sau

đó là user password request form và user :user register form

 

kết quả là :

Sau khi chèn mollom sẽ là

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com