[Tài liệu] Học lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP trực tuyến

Học lập trình hướng đối tượng PHP khó nhất vẫn là nền tảng. Khi bạn có kiến thức vững chắc thì việc hoc PHP sẽ trở lên rất dễ dàng. 

Đừng bi quan! Tài liệu mà mình chia sẻ với các bạn dưới đây là cơ-bản-nhất và dễ-hiểu-nhất về lập trình OOP và PHP.  

Tài liệu mục đích hướng đến những newbie đang tìm hiểu về OOP. Các bạn sẽ được học: 

1. Sự khác nhau giữa xây dựng ứng dụng Web bằng PHP truyền thống và OOP

2. Các thành phần cơ bản của OOP là gì? Cách vận dụng chúng vào PHP.

3. Khi nào thì sử dụng OOP trong việc lập trình. 

Chúc các bạn học tốt. 

Học trực tuyến tại đây:  http://www.killerphp.com/tutorials/object-oriented-php/