Breaking news:

Forum topic

Tạo JqueryTab bằng HTML, CSS và javascript [12th01_09050045_09050080_09050011]

[size= x-large][b]Tạo Jquery Tab với HTML, CSS, và javasript.[/b][/size]
[size= x-large][/size][size= xx-small; line-height: 14px][b][url=http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/7rl60j2adxa.htm][img]http://nr8.up...

Đối với chúng ta, người lập trình web luôn múôn tối ưu hóa diên tích hiển thị nội dung của một trang web, đồng thời việc thiết kế cũng phải làm tăng tính thẩm mỹ cho trang web của mình. Chính nhờ yêu cầu đó mà việc sử dụng jquery tab như là một giải pháp thiết yếu cho người lập trình. Vì vậy, hôm nau mình sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo một jquery tab đơn giản.
Để có thể tạo tab bằng jquery, chúng ta sẽ kết hợp HTML, javascrip và CSS cơ bản. Trong phần này, HTML sẽ hiển thị tiêu đề tab cũng như nội dung chi tiết của từng tiêu đề, chúng ta sẽ dùng CSS để thiết kế bố cục cho tab, và javascrip sẽ chịu phần tương tác với người dùng.

Ở bài này mình sẽ trình bày cho các bạn thủ thuật chính để tạo một jqueryTab đơn giản. chi tiết các bạn co thể tải bài viết của mình tại: http://www.mediafire.com/?q7n0x1n8uqza5br

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com