Breaking news:

Forum topic

ngày 4/4/2013

Đáp án ngày 04/04/2013

  • We come through with flying colors in our works.Công việc của chúng tôi thành công rực rỡ.
  • You had me worried for a moment - I thought you weren't coming.Em làm anh hơi lo một chút đó, anh cứ tưởng là em không đến.
  • Keep your word.Giữ lời đấy!
  • Knock yourself out!Làm gì thì làm đi!
  • You're going to get into trouble again if you don't watch your step!Bạn sẽ lại gặp rắc rối nếu bạn không ăn nói cẩn thận!
  • Leave it as it goes.Mất không hối tiếc.
  • It is raining cats and dogs.Trời mưa tầm tã.
  • If you don't make it snappy, we'll miss the train.Nếu bạn không mau lên là chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu đó.
  • I have got to get my car fixed as soon as possible.Tôi phải mang xe đi sửa ngay khi có thể.
  • What an odd thing to say!Nói (chuyện) gì mà kỳ cục!

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com