Breaking news:

Forum topic

Nộp bài thuyết trình môn Công Nghệ Web - Lớp 07CT01(Trả nợ) - 09630041 - 09630061

 

Em chào thầy!
Em là sinh viên lớp 07ct01 hoc trả nợ môn Công Nghệ Web với lớp 08ct01
Thầy cho nhóm em nộp bài thuyết trình môn Công Nghệ Web:
Sinh viên:  Đặng Văn Bằng - 09630041
                 Mai Chí Công - 09630061
Link bài thuyết trình: http://www.mediafire.com/?b0a3v7z16qcoobr

 

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com