Breaking news:

Forum topic

NỘP BÀI TẬP SOCKET-TCP

Forums: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

KHOA TIN HỌC

LỚP 13TH01

HỌ VÀ TÊN: TRẦN VĂN ĐẢNG

MSSV: 09050054

LẬP TRÌNH SOCKET-TCP

Link: http://www.mediafire.com/?wkp08n1k08ij3e8


Chương trình thực hiện các yêu cầu:

Gửi 1 chuổi in ra chuổi đảo
Gửi 2 số a,b thực hiện phép toán cộng, trừ, nhân, chia
Gửi 2 hệ số thực hiện giải phương trình bậc nhất
Gửi 3 hệ số  thực hiện giải phương trình bậc 2
 
 

Trường: Đại Học Bình Dương

Lớp: 13TH01

Họ và Tên: Lê Hoàng Vũ

MSSV: 10050008

LINK:  http://www.mediafire.com/?ag0p7l19qfhu21k

Trường: Đại Học Bình Dương

Lớp: 13TH01

Họ và Tên: Phạm Tùng lâm

MSSV: 10050015

Link: http://www.mediafire.com/?c75bzuf955ap90x

Trường: Đại Học Bình Dương

Lớp: 13TH01

Họ và Tên: Nguyễn Minh An

MSSV: 10050020

Link: http://www.mediafire.com/?tsidlpl4ssvdznx

trường Đại Học Bình Dương

lớp 11th01

họ và tên nguyễn bá lâm

mssv 08050089

link :http://www.mediafire.com/?fo6o5q9yb3so9nx

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com