Breaking news:

Forum topic

NỘP BÀI TÂP CHƯƠNG TRÌNH SCAN IP MÁY TÍNH TRONG MẠNG

Forums: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

KHOA TIN HỌC

LỚP 13TH01

HỌ VÀ TÊN: TRẦN VĂN ĐẢNG

MSSV: 09050054

CHƯƠNG TRÌNH SCAN MÁY TÍNH TRONG MẠNG

Link: http://www.mediafire.com/download.php?ajttt8p1qmf6f7y

Scan lớp C:

 Scan lớp B

tốt đấy, nhưng nếu em loại bỏ những máy nào không hoạt động ra thì tốt hơn nữa.
thân

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com