Breaking news:

Forum topic

Mẹo làm ẩn content chính

Forums: 

Trong drupal mặc định luôn hiện ra content chính bao gồm tất cả các bài viết của các content... điều này gây khó chịu nếu chỉ muốn hiện các block view của riêng trang home không muốn hiện những phần dư thùa . Nhưng nếu chỉ không chọn main content thì drupal lại không cho. Vậy làm thế nào?

Có nhiều cách thức hiện, ở đây tôi hướng dẫn cách đánh lừa drupal ở trang chủ như sau:

ý tưởng: do drupal không thể disable main page content, nên sẽ cho hiện main page content ra chỉ cho trang chủ là <front>.đồng thời  tạo ra một file cho riêng trang chủ và không để phần content này trong đó.

thực hiện

đâu tiên vào file .info  tạo thêm một region mới có tên là home_content

sao chép file page.tpl.php thành page--front.tpl.php

vào trang page--font.tpl.php tìm dòng về content (thường là có dạng  $page['content']) sửa thành cái mới mình vùa khai báo trong region là home_content ví dụ

$page['content'])--> $page['home_content'])

vào trong admin của site xóa cache đi

vào phần block sẽ thấy xuất hiện thêm 1 region mới là home content

chèn các block view của mình vào đấy để mong muốn thể hiện

phần này làm cho main page content chỉ hiện ở trang chủ đây

vào phần cấu hình của main page content chọn vào mục

Visibility settings

-->Show block on specific pages

--->Only the listed pages

điền vào  là <front>

lưu lại và xem kết qua nhé

[size= x-large][b]Tạo Jquery Tab với HTML, CSS, và javasript.[/b][/size]
[size= x-large][/size][size= xx-small; line-height: 14px][b][url=http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/7rl60j2adxa.htm][img]http://nr8.up...
[size= x-large][/size]Đối với chúng ta, người lập trình web luôn múôn tối ưu hóa diên tích hiển thị nội dung của một trang web, đồng thời việc thiết kế cũng phải làm tăng tính thẩm mỹ cho trang web của mình. Chính nhờ yêu cầu đó mà việc sử dụng jquery tab như là một giải pháp thiết yếu cho người lập trình. Vì vậy, hôm nau mình sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo một jquery tab đơn giản.
Để có thể tạo tab bằng jquery, chúng ta sẽ kết hợp HTML, javascrip và CSS cơ bản. Trong phần này, HTML sẽ hiển thị tiêu đề tab cũng như nội dung chi tiết của từng tiêu đề, chúng ta sẽ dùng CSS để thiết kế bố cục cho tab, và javascrip sẽ chịu phần tương tác với người dùng.

Ở bài này mình sẽ trình bày cho các bạn thủ thuật chính để tạo một jqueryTab đơn giản. chi tiết các bạn co thể tải bài viết của mình tại: http://www.mediafire.com/?q7n0x1n8uqza5br

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com